JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Történetünk

A Nyíregyháza-Örökösföld Görögkatolikus Egyházközség története három nagyobb időszakra osztható, az 1995-től 2009-ig terjedő időszakban az egyházközség megszervezéséről, a közösség kialakulásáról beszélhetünk, míg 2009-től 2014-ig a templomépítés korszakát éli a közösség. 2014-től…… napjainkig.

Az évek előre haladtával bontakozik ki, majd forr, csiszolódik össze, növekszik a közösség. Ebben az egyházközségben ez a folyamat töretlen. Az itteni közösség erejét – Isten szeretetét, dicsőségét – mutatja az alábbi történeti áttekintés:


Kezdetektől – Az egyházközség alapításáig

A Nyíregyháza-Örökösföld görögkatolikus egyházközség kialakítása 1995-ben kezdődött, amikor még a Belvárosi Nagytemplomhoz tartozott, és onnan jártak ki a szervező lelkészek:  Mosolygó Tamás, Bodogán László, Bubrik Miklós, majd 1997. évtől Dr. Papp Miklós. Kezdetben a liturgiákat és a hittanórákat az örökösföldi iskolában tartották. 2004. év az „első lépések” éve, ekkor kap az egyházközség saját lelkészt Dr. Papp Miklós személyében, akit Dr. Keresztes Szilárd püspök nevez ki. Dr. Papp Miklós parókus szerkesztésében elkészül az első Görögtűz című újság. Nő az egyházközség létszáma, ezért az általános iskolából az orvosi rendelőbe, majd onnan az örökösföldi közösségi házba költözik az egyházközség.

tortenet_016

Közösségi ház

2005. év az egyik legfontosabb év az egyházközség életében, mivel 20-30 főről 100 főre duzzadt a közösség, valamint ekkor került megtartásra az első igazi karácsony a közösségi házban.

tortenet_001

Az első karácsony (2005.12.24.)

2006. évben a 100 fő kezd közösséggé formálódni, melyet jelez a férfiak zarándoklata Máriapócsra, amikor is felvetődik egy önálló egyházközségi honlap létrehozása, mely Görögtűz néven ebben az évben, november 11. napján el is készül. A zarándoklat mellett a többi egyházközségi tag Sárospatakra kirándul, valamint sor kerül a dámóci szerzetesek meglátogatása, illetve Tállyán a borkóstolásra. Megtartja a Mikulás ünnepségét is a közösség, és a 2. karácsonykor már kb. 70 család ünnepel együtt.

tortenet_002

Férfiak máriapócsi zarándoklata (2006.04.08.)

A 2007. év volt a közösségi élet szempontjából az egyik legmozgalmasabb év, amelyben megtartásra került az első hittan óra a felnőtteknek, házaspároknak. Elkészült az első Görögtűz DVD az egyházközség életéről (Verdes Miklós gondozásában). Megtartásra került az első farsang, az első egyházközségi bográcsgulyás főzés. A nők és a férfiak is elzarándokoltak Máriapócsra, mint ahogyan a gyerekek is rész vettek Máriapócson a gyermekbúcsún. Ezen túl megtartásra került az anyák napi ünnepség, felnőttek keresztelkedtek, adománygyűjtés folyt a dévai gyerekek számára, melyet el is juttattak személyesen. A férfiak ismételten meglátogatták a dámóci szerzeteseket, illetve borkóstolás volt Tállyán. A karácsonykor már kb. 100-120 család vett részt a liturgián.

tortenet_003

Bográcsgulyás (2007.05.27.)

2008. évben megkezdődik az egyházközséghez tartozó családok baráti kapcsolatának kialakítása. Megjelenik a Görögtűz DVD. 3 kiadása is. Nő a felnőttek keresztelkedése, és az elsőáldozók száma, megtartásra kerül a mikulás ünnepség is, míg karácsonyra az egyházközséghez már kb. 200 család tartozik. A férfiak és a házaspárok ebben az évben is elzarándokoltak Máriapócsra.

tortenet_004

Felnőttek keresztelkedése (2008.03.16.)

2009. év több szempontból is kiemelkedő. Isten kegyelmében részesülve február 07-én részt veszünk a máriapócsi kegykép zarándoklaton, Hajdúdorogra visszük a kegyképet.

tortenet_005

Máriapócsi kegykép zarándoklat (2009.02.07.)

Március 15. napján Kocsis Fülöp püspök hivatalosan is megalapítja az önálló Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközséget, melyet március 22. napján liturgia keretében hirdet ki, parókusnak Dr. Papp Miklóst nevezve ki.

tortenet_006

Egyházközség alapítás (2009.03.22.)

Akik ebben részt vettünk, valami olyan maradandó létrejövetelének lehettünk részesei, ami halálunk után is megmarad. Nagypapaként és nagymamaként majd büszkén mutogathatjuk a templomot és az egyházközséget: “Igen, az alapításban mi is részt vettünk!” És unokáink is büszkék lesznek ránk, abban a tudatban, hogy az ő családjuk életének része az az egyház, az a templom. Az ember élete folyamán ugyanis annyit küzd mulandó dolgokért, olyan sokat fáradunk a létfenntartásért, pedig maradandót alkotni az igazi teljesítmény. Maradandó az, ami örökké megmarad: ilyenek a gyerekeink, ilyenek a jó tetteink, és ilyen egy egyházközség alapítása, templom felépítése is. Amíg itt emberek fognak lakni és Liturgiát fognak végezni, addig mindig megemlékeznek “ezen egyházközség boldog és örökemlékű alapítóiról és jótevőiről”. S ebben mi már mindig benne leszünk, ha meghaltunk is. Ilyen történelmi időt megérni, ahol az örökkévalót megérintjük – külön kegyelem, s hálásak lehetünk érte az Istennek!!

Egy egyházközség alapítása egy munka vége, és egy másik munka kezdete. A szervezőmunka vége, az ideiglenesség vége. Most egy új korszak kezdődik: a templomépítés korszaka.

tortenet_015

A közösség


Az alapítástól – A templomépítés befejezéséig

2009. július 01. napjától a parókus személyében is változás állt be, Kocsis Fülöp püspök Dr. Papp Miklóst áthelyezte Budapestre, új parókusként Szabó Tamást nevezte ki. Dr. Papp Miklós július 05-én megtartotta búcsúmiséjét. 2009. július 19-én Dr. Seszták István helynök beiktatta az új parókust. 2009. szeptember 26-án megtörtént a telekfoglalás, majd 2009. szeptember 27-én a templom telken felállított keresztet Dr. Seszták István helynök felszentelte. Ebben az évben a templomépítéssel kapcsolatosan az egyházközség számlát nyit, ahová várja az adományokat. Megindul az adománygyűjtés. Az adományokból új oltár, és csengő, szenteltvíztartó, új oltárterítő, tömjénező, olajmécses, gyertyák és gyertyatartók, liturgikon, Szentkönyv, és új diszkosz kerül megvásárlásra. Folytatódik a felnőttek keresztelkedése, az anyák napja megtartása, a házaspárok zarándoklata, az elsőáldozások, a nyárzáró bográcsozás. A közösség tagjai részt vesznek a kegykép Máriapócsra történő visszavitelében, és megjelenik a Görögtűz DVD 4. kiadása. Karácsonykor a templom telken a karácsony igaz üzenetét közvetítő hirdető tábla került felállításra.

tortenet_007

Honfoglalás (2009.09.26.)

 2010. évben, 2010. január 28-án hivatalosan megalakul a Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség képviselőtestülete, és megtartásra kerül az első alakuló ülése. 2010. február 14. napján a képviselőtestület püspöki Szent Liturgia keretében fogadalmat tesz Kocsis Fülöp püspök előtt. Megtartásra kerül az első gyermek és felnőtt farsang, az anyák napi ünnepségek folytatódnak, és a felnőttek karácsonyi műsorral kedveskednek. A gyermekek ismételten részt vesznek a gyermekbúcsún, míg a felnőttek gyalogosan zarándokolnak el Máriapócsra. Sajópálfalára is kirándul a közösség. A közösség részt vesz a Jósavárosi templomban az előszenteltek liturgiáján, és Nagyacsádra is elmennek. A katolikus média képviselői is meglátogatják az egyházközséget.

tortenet_008

Az első képviselőtestület (2010.01.28.)

2011. év a templomépítés konkrét megkezdését, valamint a liturgikus és közösségi élet fellendülését jelenti. Április 30-án letételre került az alapkő. A templomtelket körbekerítették, majd május 15-től – július 13-ig a templomalap is elkészült. Augusztus 03. és december 04. napja között a falazás, zsaluzás, a födémkészítés, majd december 16-ra a kupola is elkészült. December 18-án a kupolakereszt megszentelésre került a püspök atya által, majd december 21-én a kupola felhelyezése a templomépítés egy korszakát zárta le.

tortenet_009

Alapkő letétel (2011.04.30.)

 A liturgikus életet tekintve megtartásra került az első Ökumenikus imanap, a farsang, az előszentelek liturgiáin vettek részt a közösség tagjai a Jósavárosi templomban, Nyírcsaholyban, és Kertvárosban. A hagyományokhoz híven az anyák napi ünnepség is megtartásra került. Elsőáldozás, gyermekbúcsún, gyalogos zarándoklaton való részvétel is kedvelt volt. Együtt ünnepelt, és ismerkedett a közösség a templombúcsún, és a családi napon.

tortenet_011

Kupolakereszt szentelés (2011.12.18.)

2011. január 01. napjától az egyházközségben Szeretetszolgálat működik, ami a Görögtűz Szolgálat keretein belül  házi segítségnyújtást ad az arra rászorulóknak (fizikai ellátás, mentális, lelki, szellemi gondozás, egészségügyi ellátás, érdekvédelem keretében). 2011. évtől működik a Görögtűz Alapítvány, melynek célja a nyíregyházi örökösföldi lakótelepen élők életminőségének javítása (kulturális programok szervezése), mentális egészségük erősítése, klubok szervezése, közösségteremtés, család rehabilitáció.

 

2012. év a gyűjtés, a közösségi összefogás éve. Folytatódott a templom építése, a tetőfedés és külső vakolás 2012. május 19. és július 16. napja között. A kupola gipszkartonozása november 05. és december 03. napja között történt. Adományból kapott az egyházközség egy harangot, a Hit Harangját, melynek püspöki felszentelésére december 16. napján került sor. Ebben az évben is folytatódott az adományok gyűjtése, mivel az örökösföldi közösségi ház megszűnése miatt a liturgiákat csak a templomban lehetett megtartani, és a templomot az ősz és a tél beköszöntével alkalmassá kellett tenni a szertartások elvégzésére, a közösség befogadására. Ez sikerült is, így már a templomban került sor április 08. napján a húsvét megünneplésére, május 08. napján a püspök atya részvételével a Paraklisz megtartására, június 06. napján a Szent Damján kör és barátaik jótékonysági koncertjére, augusztus 05. napján a gyümölcsszentelésre, december 09. napján a Mikulás ünnepség megtartására. Egyházközségi gyalogos zarándoklat volt Máriapócsra június 02. napján, míg október 23. napján buszos zarándoklat Mátraverebély-szentkútra. Május 27. napján került megtartásra a templombúcsú, és a családi nap. Előszenteltek liturgiája volt Hajdúdorogon, és a Kertvárosi templomban. Újrakezdődött a felnőtt hittan, minden hónap első péntekjén. Megalakult a közösség énekkara, akik minden szerdán este készülnek fel a vasárnapi szent liturgiára.

tortenet_012

Hit harang szentelése (2012.12.16.)

 2013. évben is folytatódik az adományok gyűjtése a templomépítésére.  Ebben az évben igen mozgalmas volt a közösségi élet. Ellátogatott hozzánk a Római Katolikus és a Vajai Református énekkar. Hagyományainkhoz híven az idén is elzarándokoltunk Máriapócsra, családinapot és szüreti családi délutánt tartottunk. A közösség tagjai Szatmárnémetibe zarándokoltak. A nyírszőlősi gyerekek karácsonyi műsorral örvendeztettek meg minket.

tortenet_014_1

Szüreti családi délután (2013.09.22.)

2014. év a közösség életének egyik legjelentősebb éve. A parókusunk és az egyházközség pár tagja Wadowicébe utazik II. János Pál pápa szülőföldjére, hogy egy facsemetét hozzon a templom udvarára a közösségnek. Isten dicsőségére elkészül a Szentháromság templom, melyet Kocsis Fülöp püspök atya április 26-án megszentel. Április 27-én elültetésre kerül a Wadowicéből hozott facsemete, és ezzel az egyházközség életének második korszaka a templomépítés korszaka zárult le.

tortenet_013

Templomszentelés (2014.04.26.)


A templomépítés befejezésétől – Napjainkig

2014. április 27-től:

A templomépítés befejezése után az egyházközség új célt tűz ki maga elé, a közösség építés  és közösségi élet még szebb megélése, valamint egy parókia megépítése. Hagyományinkhoz híven elzarándokoltunk Máriapócsra, megtartottuk a templombúcsút és egy megszentelt templomban az első karácsonyunkat.

tortenet_018

Karácsony (2014.12.24.)

2015. év Folytatjuk…

Nincsenek hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás