EFOP-1.3.7-17-2017-0098

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-0098
Kedvezményezett neve: Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség
Projekt címe: „Közösségfejlesztés a Nyíregyházi Esperesi Kerületben”
Szerződött támogatás összege: 49.969.090 Ft
Támogatás mértéke: 100%-os, vissza nem térítendő támogatás

Projekt tartalmának bemutatása:
Az Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, a társadalmi esélyteremtés biztosítására irányuló „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. felhívásra 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be, melyet sikeresen elnyerve 30 hónapon keresztül valósulnak meg az egyház valamint együttműködő partnerei között a projekt céljait biztosító szakmai programok és tevékenységek.
A benyújtott támogatási kérelem alapján a projekt átfogó célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés megvalósítása, közösségi fellépés a hátrányos megkülönböztetés hatásai ellen a rászoruló csoportok támogatása érdekében.
A projekt célcsoportjainak kiválasztását részletes szakmai elemzés előzte meg, melynek alapján a projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű személyek, fogyatékkal élők, romák, idős és/vagy demens személyek, bűnelkövetéssel/áldozattáválással veszélyeztetett fiatalok és gyermekek.
A támogatható programok és tevékenységek között a szemléletformálást, társadalmi érzékenyítést elősegítő programok – információs nap, érzékenyítő csoportfoglalkozások (lelki napok), kompetenciafejlesztő kiscsoportos foglalkozások (konfliktuskezelési tréning) – valósulnak meg.
A társadalmi együttlét javítását szolgáló közösségfejlesztő foglalkozások, mediációs tanácsadások, közösségi rendezvények (családi nap, táborok, kirándulások), közösségek létrehozásának elősegítését célzó események (Jogosan work-shop), hátránykompenzációs tevékenység (internetes tréning) valamint egyéni tanácsadások megvalósítására kerül sor a projekt ideje alatt.
A célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességeinek fejlesztését szolgáló tanácsadás és tréning foglalkozások; a prevenció, áldozattá- és bűnelkövetővé válás, szenvedélybetegségek megelőzése céljából a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek bemutatására szolgáló programok (sportnapok, családi előadások, élménycsoport foglalkozások) kerülnek megvalósításra.
A szervezetfejlesztési tevékenység keretein belül vezetés- és szolgáltatásfejlesztés valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.


A projekthez kapcsolódó fotóalbumok:

Ifi tábor – Túlélő tábor 2019
Jósaváros – Templombúcsú és Családi napok
Kertváros – Templombúcsú (2018.09.16.)
Netre Nagyi
Nyírpazony – Templombúcsú és Családi nap (2018)
Nyírtura – Családi nap (2019)
Nyugdíjas Klub
Oros – Családi nap (2018)
Örökösföld – Családi nap és Templombúcsú (2019)
Rozsrétszőlő – Családi nap (2018.09.01)
Rozsrétszőlő – Családi nap (2019.08.31.)
Sóstóhegy – Családi nap (2019)
Sportnap I. (2019)
Sportnap II. (2018)
Sportnap I. (2018)
Székhely fotók