Tamás apostol

tamas_apostolTamás apostol útjában a modern ember prototípusát vélem felfedezni, ami kötelez minket, hogy újra kimondjuk, hogy a hit közelről sem mindenkinek magától értetődő esemény. Ami a többi 11-nek elfogadható, az Tamásnak nem. Világosan tanítja a történet, hogy emberenként más és más az az idő, mire a hit megérik. Az egyházban ezért is komoly kihívás a türelem erénye, melyet másokkal szemben gyakorolnunk kellene.

A hit személyes, egyedi esemény: nem élhetek a más hitével. Tamás apostol példája világos. Mikor a többi apostol átadja az örömhírt, azt válaszolja: nem hiszem. Egyéni útja van, s ezt nekünk is látni kell, nem mindenki egyforma, nem mindenki azonos úton jut el az Istenhez. Valaki a szemének, valaki a kezének hisz, valaki azonnal, valaki megrágja … A lényeg, hogy az ember akarjon megérteni, akarjon utánajárni, akarja személyes meggyőződésévé alakítani a gondolatokat.

A hit csak a közösségben élhető meg. A tanítványok az első perctől együtt maradnak. Egymást bátorítják, egymást segítik. Tamás is kétségeivel a tanítványok közé megy, mert kell egy társaság, kell egy hely, ahol, akivel, együtt, közösen. Már csak azért is, mert 2-3 ember együttgondolkozása, együttes cselekvése nem pusztán összeadás, hanem szorzás. Hatékonyabb, teljesebb. S érdekes, hogy Jézus is azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben….

A hit is sokszínű. Nem egyformák a tanítványok, nem egyformán hisznek el dolgokat, nem egyformán tartják fontosnak a különböző meggyőződési pontokat. S ez azóta is fontos, és lényeges. Egy egyházi közösség, legfőképpen egy egyházi személy nem szűkítheti le a saját ízlése, lelki alkatának megfelelően a hit megélését. S milyen jó is ez a görög liturgia: benne van a hit megélésének a számtalan lehetősége: a látvány, az illat, a teológiailag megalapozott szövegek, a hangzásvilág, a vasárnapi liturgián kívül is meglévő lehetőségek az imádságra, a fizikai érintkezés a szentáldozásban.

Tamás, a mai kor emberének prototípusa. Együtt formálódik, alakul az egyházzal, de eltávolodik tőle. Bár szívében benne a vágy mégis külön vonul, tudja, hogy igaza van az egyháznak, de fél elfogadni azt, tényeket keres de lehet, hogy egészen más módon mint a többiek. Tamás apostol tol mi is megtanulhatjuk: hitünk nem mások szavainak lenyelésén alapul keress, jár utána, akard megérteni, akard megérinteni. Mert ebből fakad jóval erősebb kötődés, jóval erősebb hit, jóval erősebb kereszténység.

Nincsenek hozzászólások

Minden vélemény számít!