Pünkösd utáni 17. vasárnapon

 

tekozlo_fiu

A kánaáni asszony.
21Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidón vidékére vonult vissza. 22Ott a környékről közeledett egy kánaáni asszony és hangosan kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia! A lányomat kegyetlenül gyötri az ördög.” 23De ő szóra sem méltatta. Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: „Teljesítsd kérését, hisz kiabál utánunk.” 24Ezt felelte: „Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” 25Ám az asszony odajött, és e szavakkal borult le előtte: „Uram, segíts rajtam!” 26De visszautasította: „Nem helyes elvenni a gyerekektől a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak.” 27Az asszony ellentmondott: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról.” 28Erre így szólt Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az órában meggyógyult a leánya.

Két csodálatos gyógyulás története.
Egy asszony odakiált Jézushoz.

  • próba szerencse alapon. Ha nem jön össze az orvos, ha nem segít a csodakrém… Nem feltétlen jó, úgy tűnik a történetben is kevésnek tűnik.
  • milyen fájdalmaktól, indulatoktól teli ember lehetet ez a nő. Szinte süt az irónia és a kétségbeesés, a keserűség, a harag és a fájdalom. S Krisztus nem válaszol, mert tudja – s nekünk is tanítja: még nem lehet vele mit kezdeni.

Az ilyen odakiabálósoktól – nem csak a tanítványok – hanem mi is félünk. De úgy tűnik ez is kevés.
Bár itt a földön sok mindent el lehet intézni majd és megmondom a magamét stílussal, úgy tűnik az Isten országában más a szokás. Miért? Mert beszélhetünk ilyenkor tünetkezelésről, de valódi gyógyulásról nem.

Isteni pedagógia többet ad: gyere közelebbPárbeszédre hív. Ami a történetben kétszeresen is meglepő: Jézus egy pogánnyal beszélget, illetve hogy Jézus egy pogány nővel beszélget, aki megtalálta helyét a világban. (a világ egyik legnagyobb ajándéka, hogy imádkozhatunk.)
Odajött és leborult. Mekkora csoda ez. A legnagyobb. Ez a nő meggyógyult. Nem változott meg, ugyanolyan tudatos személyiség maradt, de meggyógyult.

  • leborul Isten előtt, de nem fél tőle
  • mert megérti, hogy lányának a betegsége nem az Isten büntetése és ezért nem haragszik rá
  • nem érzi kívülállónak / rosszabbnak más embernél
  • Kilép önmaga önzőségéből (lánya válik legfontosabbá –zseniális a krisztusi próba, aki szinte sértő módon lekutyázza, de ő már nem sértődik meg. (Mai kor meddő megmondó emberei mekkora cikkeket és riportokat készítenének a rasszista Jézusról). S a lényegre fordul a tekintet.

Nagy a te hited! – Megérkeztél. Szép feladat, jó útvonal nekünk is.

Kategóriák / További oldalak

Tartsd velünk a kapcsolatot