Nagyböjt 2. vasárnapján

szentliturgián Mk 7. szk.

Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment.

Ez a történet 21.században nehezen valósulna meg, mert csekély az esély arra, hogy találjunk 4 embert, aki összefog, és hittel cselekszik. MIÉRT?

osszefogas

 • Mert kényelmesebb nem tenni semmit:

 

 • mert ha nem gondolok rá, akkor „nincs is probléma”,
 • saját „bajunkkal” vagyunk elfoglalva, s mi fekszünk a hordágyra.
 • s különben is mi hasznom lenne belőle?
 • Mert félünk jót tenni, mert
 • mi lesz ha sikertelen lesz az akció
 • túl nagy a kockázat
 • nem logikus, amit teszünk
 • s mit szólnak hozzá mások?

 

 

S ha 4 férfi összefogna a 21.században, akkor valószínű, hogy

 • konferenciát szerveznének, hogy mit kellene tenni az inaszakadtért.
 • 4 férfi vitatkozni kezdene, hogy ki legyen a főnök, s a maradék három arról, hogy ki védje meg a többieket a főnöktől?
 • Kialakulna az elől és hátul levők klikkje.
 • vitatkozni kezdenének a módszereken, az irányon, a súlyelosztáson és facebook-csoportban szapulnák a másként-gondolókat.

 

S ha mégis elindulnának

 • jogvédő alapítványok állítanák le őket a férfi jogaira hivatkozva,
 • megjelennének a közteresek, munkavédelmi szakemberek,
 • vízjogi kérdéseket kellene tisztázni,
 • bontási engedély hiánya miatt megbüntetnék őket,
 • feljelentenék őket, mert nincs egészségügyi végzettségük,
 • a NAV rájuk szállna, mert beteghordó céget üzemeltetnek „feketén”.

 

Túl ideális ez a szentírási történet, de mégis hinni akarunk benne. S ezért adja, teszi elénk egyházunk az egyik legfontosabb böjti imádságot, melyet Szent Efrém írt:

Életem Ura és Uralkodója,

ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram, Királyom, add, hogy megismerjem bűneimet és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké, Ámen.

 

Így a változást magunkon kezdve, biztos találunk másik hármat, hogy összefogjunk, és hittel cselekedjünk. Tegyük meg, ami rajtunk múlik, hogy elinduljon a csoda.

Nincsenek hozzászólások

Minden vélemény számít!

Kategóriák / További oldalak

Tartsd velünk a kapcsolatot